Technické potíže a návrhy řešení

Technické problémy a návrhy řešení

Pokud zde uvedené řešení nepomůže nebo narazíte na jiné potíže, kontaktujte uživatelskou podporu.

Popis problému

Návrh řešení

Týkající se uživatelského účtu

 

Email s potvrzením registrace nedorazil

 • Zkontrolujte položku SPAM v emailové schránce, kterou jste uvedli při registraci.

Heslo nefunguje/Ztracené heslo

 • Ověřte, že nemáte zapnutý CapsLock/vypnutý NumLock.
 • Pokud jste heslo zkopírovali, zkontrolujte, že ve schránce nezůstal i jiný znak, příp. mezera.
 • Můžete využít odkaz „Zapomenuté heslo“ v boxu napravo na hlavní stránce, kde zadáte IČ organizace, nebo email použitý při registraci – POZOR při vygenerování nového hesla dojde nenávratnému  zneplatnění předchozího hesla.

Hodnoty v nastavení organizace se neuložily

 • Kapitolu „Údaje o organizaci“ nelze ukládat průběžně. Je potřeba vyplnit všechna pole a teprve pak najednou uložit tlačítkem na konci stránky.

Za názvem organizace je podtržítko a pořadové číslo (např. > Organizace_2 <)

 • Pokud uživatel IS při registraci uvede, že jedná za organizaci, která již v IS existuje, systém mu automaticky přiřadí pořadové číslo. Jedná se o technické nastavení systému, které nelze ze strany uživatele měnit. Toto pořadové číslo nemá žádný vliv na případné další zpracování návrhů projektů vytvořených v IS.

Hodnoty v nastavení organizace se neuložily

 • Kapitolu „Údaje o organizaci“ nelze ukládat průběžně. Je potřeba vyplnit všechna pole a teprve pak najednou uložit tlačítkem na konci stránky.

Týkající se vyplňování formuláře

 

Část PROJEKTY není přístupná

 • Ověřte si dle konkrétní výzvy, že aktuálně probíhá možnost založit návrh projektu.
 • Zkontrolujte úplnost a správnost údajů v části „Údaje o organizaci“.
 • Zkontrolujte, že v Údajích o organizaci jste min. jednu osobu označili jako statutárního zástupce.

Projekt zmizel ze seznamu

 • Je možné, že návrh projektu nebyl uzavřen v povolené lhůtě – kontaktujte uživatelskou podporu.

Vedle kapitoly je křížek

 • Bílý křížek v šedém poli značí, že v kapitole nejsou vyplněna všechna povinná pole. Pole, které je potřeba vyplnit, je označeno červeným rámečkem a/nebo je u něj text v červeném poli s upozorněním.

Hodnoty v kapitole se neuložily

 • Vyplňte všechna povinná pole v kapitole a poté potvrďte tlačítkem „Uložit“ na konci stránky.

Obsah pole se zobrazuje nesprávně

 • Zkuste pole znovu editovat a zjednodušte formátování.
 • Pokud jsou v textu uvozovky („“), smažte je, a text zvýrazněte jiným způsobem (např. tučně).

Nejde přidat účastníka/partnera

 • Vyplňte všechna pole týkající se osoby/organizace v kartě => zvolte „Přidat účastníka/partnera“ => potvrďte tlačítkem „Uložit“ na konci stránky.

Nejde přidat dalšího uživatele k už existujícímu účtu organizace

 • Každý uživatel systému ISIX spravuje vlastní účet. Na jednu organizaci se může přihlásit víc uživatelů, každý ale bude muset znovu vyplnit údaje o organizaci.
 • Zvažte, zda můžete poskytnout přihlašovací údaje další osobě – POZOR  - pokud je na jeden účet fyzicky přihlášeno více osob, nelze zpětně rozlišit, kdo provedl kterou editaci. Za správu účtu a bezpečnost hesla zodpovídá osoba, která účet založila - proto toto řešení rozhodně NEDOPORUČUJEME.

Náhled se nezobrazuje správně

 • Náhled návrhu projektu slouží pouze pro kontrolu – může se v něm např. zobrazit text, který bude částečně překrývat jiný. Finální verze návrhu projektu bude mít jiné formátování a bude možné ji stáhnout na disk uživatele na přehledu projektů. Pokud by se chyba objevila i zde, kontaktujte uživatelskou podporu, nebo zodpovědnou osobu ze strany MŠMT.
 • Pokud kontrolujete provedené změny, je možné, že prohlížeč zobrazí starou verzi dokumentu. Obnovte stránku (F5, nebo Ctrl+r).
 • Systém je optimalizovaný pro běžné prohlížeče (Edge, Chrome, Mozilla…). Pokud se stránka chová nestandardně, zkuste jiný prohlížeč.
Kapitola Náklady projektu je prázdná
 • Kapitola obsahuje tabulku, která se generuje automaticky podle zadaného počtu účastníků a doby trvání projektu. Dokud tyto údaje formulář neobsahuje, tabulka s rozpočtem se nevygeneruje.
 • Doplňte v příslušných kapitolách dobu trvání projektu OD-DO a přidejte účastníky.

Po vyplnění formuláře

 
PDF návrhu projektu se nevygeneruje celé
 • návrh projektu je třeba znovu otevřít, nahradit text zkopírovaný z jiného editora a odstranit případné tabulky a obrázky vložené do políček formuláře. Ty je poté možné nahrát v příslušné části formuláře jako nepovinné přílohy a v textu návrhu projektu na ně odkázat. Pokud texty nepíšete přímo do formuláře, ale vkládáte je zkopírované z jiného editoru, je třeba je vkládat neformátované (vložte levým tlačítkem myši "jako prostý text" (Ctrl+Shift+v)). Některá políčka poté umožňují jednoduché formátování přímo ve formuláři.