Archiv aktualit

Archiv obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-EUREKA (VÝZVY DISASTER RESILIENCE) – LUEDIS24

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 14. června 2024 a končí dne 31. října 2024Hodnotící lhůta potrvá od 1. listopadu 2024 do 31. března 2025. Výsledky LUEDIS24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 13.6.2024

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAUS25 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA)

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. května 2024 a končí dne 10. července 2024. Hodnotící lhůta potrvá od 11. července 2024 do 11. prosince 2024. Výsledky LUAUS25 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 15.5.2024

DODATEK Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-EUREKA (VÝZVY GLOBALSTARS BRAZIL) – LUEBR23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Dodatek č. 1 k Výzvě k podání návrhů projektů pro výběr projektů na mezinárodní úrovni v programu Inter-Excellence II, podprogramu Inter-Eureka (výzvy Globalstars Brazil) – LUEBR23, kterým se mění kapitola 2 Výzvy, kapitola 4 Výzvy a strana 10 Výzvy.

dne 26.4.2024

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-EUREKA – LUE241

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 17. dubna 2024 a končí dne 30. května 2024.

dne 15.4.2024

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-COST - LUC24

Dne 13. 12. 2023 vyhlásilo MŠMT veřejnou soutěž LUC24. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 14. prosince 2023 a končí dne 2. února 2024. Hodnotící lhůta potrvá od 3. února 2024 do 31. července 2024. Výsledky LUC23 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 13.12.2023

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAIZ24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - STÁT IZRAEL)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY vyhlašuje dne 8. 11. 2023 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAIZ24 - bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael (kód IS VaVaI-VES SMSM2024LU003; dále jen „LUAIZ24“) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 9. 11. 2023 a končí dne 15. 1. 2024. Hodnotící lhůta potrvá od 16. 1. 2024 do 28. 6. 2024. Výsledky LUAIZ24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Bližší informace naleznete zde

dne 8.11.2023

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-EUREKA – LUE232

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. října 2023 a končí dne 6. prosince 2023.

dne 23.10.2023

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-EUREKA (GLOBALSTARS - JAPAN) – LUEJP23

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. října 2023 a končí dne 31. ledna 2024.

dne 23.10.2023

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-EUREKA (GLOBALSTARS - BRAZIL) – LUEBR23

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. října 2023 a končí dne 2. dubna 2024.

dne 23.10.2023

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUABA (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - BAVORSKO)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY vyhlašuje dne 15. září VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA24 bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko (kód IS VaVaI-VES SMSM2024LU002;  „LUABA24“) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. září 2023 a končí dne 30. listopadu 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 1. prosince 2023 do 31. května 2024. Výsledky LUABA24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

dne 15.9.2023

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAIZ24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - STÁT IZRAEL)

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ BYLA DNE 8. 11. 2023 ZRUŠENA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY vyhlašuje dne 11. září 2023 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAIZ24 - bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael (kód IS VaVaI-VES SMSM2024LU001; dále jen „LUAIZ24“) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. září 2023 a končí dne 15. listopadu 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 16. listopadu 2023 do 29. května 2024. Výsledky LUAIZ24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Bližší informace naleznete zde

dne 11.9.2023

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-EUREKA – LUE231

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. května 2023 a končí dne 14. července 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 15. července 2023 do 13. prosince 2023. Výsledky LUE231 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 24.5.2023

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION - LUAUS24 (BILATERÁRNÍ PROJEKTY ČR-USA)

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 18.května 2023 a končí dne 30. června 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 1. července 2023 do 15. prosince 2023. Výsledky LUAUS24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 17.5.2023

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-COST - LUC23

Dne 14. 12. 2022 vyhlásilo MŠMT veřejnou soutěž LUC23. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 15. prosince 2022 a končí dne 6. února 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 7. února 2023 do 31. července 2023. Výsledky LUC23 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 15.12.2022

VÝSLEDKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAUS23 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS23 (bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké) (dále jen „veřejná soutěž LUAUS23“) v programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II (kód: LU), podprogramu INTER-ACTION pro projekty s dobou řešení 2023-2027.

dne 5.12.2022

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION - LUAUS23 (BILATERÁRNÍ PROJEKTY ČR-USA)

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 9. června 2022 a končí dne 25. července 2022. Hodnotící lhůta potrvá od 26. července 2022 do 30. listopadu 2022. Výsledky LUASK22 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 8.6.2022

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUABA22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-BAVORSKO)

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. listopadu 2021 a končí dne 31. ledna 2022. Hodnotící lhůta potrvá od 1. února 2022 do 30. 6. 2022. Výsledky LUABA22 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 10.11.2021

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUASK22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-SR)

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 5. října 2021 a končí dne 6. prosince 2021. Hodnotící lhůta potrvá od 7. prosince 2021 do 30. 6. 2022. Výsledky LUASK22 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

dne 4.10.2021

Registrace v systému ISIX

Upozorňujeme na možnost zaregistrovat se v systému ISIX, který bude od října 2021 uchazečům sloužit ke zpracování návrhů projektů ve vyhlášených veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER - EXCELLENCE II poskytovatele MŠMT. Pro vytvoření návrhu projektu je potřeba, aby osoba, která jej za uchazeče bude zpracovávat, měla v systému ISIX založený vlastní účet.

dne 30.9.2021

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy