Rozcestník výzev MŠMT

Rozcestník výzev a soutěží vyhlašovaných MŠMT v administrativně technické správě NPI

Přehled Výzev a soutěží ze stránek:

 

IS-CIZINCIMS 

- Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání

 

IS-INTEGRACE

- Výzvy na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ, konzervatoří a studentů VOŠ

- Výzvy na podporu integrace romské menšiny

- Výzvy na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin

- Výzvy na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání

 

ISIX

- Program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II (Podprogramy: INTER-ACTION; INTER-COST)

- Výzva k podání návrhů projektů pro výběr projektů na mezinárodní úrovni programu INTER-EXCELLENCE II (Podprogram: INTER-EUREKA)

 

IS-NPO

- Vybrané Výzvy z komponenty 3.1 Národního plánu obnovy - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

- Vybrané Výzvy z komponenty 3.2 Národního plánu obnovy - Adaptace školních programů

 

IS-NPO2

- Vybrané Výzvy z komponenty 3.2 Národního plánu obnovy - Adaptace školních programů (oblast vysokých škol)

- Vybrané Výzvy z komponenty 5.1 Národního plánu obnovy - Výzkum ve zdravotnictví

- Vybrané Výzvy z komponenty 7.4 Národního plánu obnovy - Podpora zelených dovedností a urdžitelnosti VŠ 

 

IS-PREVENCE

- Výzvy na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

 

IS-PŘO

- Výzva k podpoře rekreačních pobytů dětí z dětských domovů

- Dotazníky pro přímo řízené organizace MŠMT

 

ISPROM

- Výzvy Práce s dětmi a mládeži

- Výzvy na podporu investičních záměrů 133 720

- Výzvy na podporu nadanách žáků ZŠ a SŠ

- Výzvy na podporu soutěží

- Výzvy na podporu adaptačních aktivit (Ukrajina)

- Žádosti o zařazení na seznam soutěží

- Žádosti o udělení titulu "NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeži"