Nápověda

Informační systém programu INTER-EXCELLENCE (systém ISIX) je nástrojem, ve kterém jsou zpracovávány a ukládány návrhy projektu v programu INTER-EXCELLENCE II poskytovatele MŠMT.

Uchazeči prostřednictvím uživatelů ISIX udržují aktuální identifikační údaje a vkládají data do návrhu projektu. Veškeré pokyny závazné pro danou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích udává zadávací dokumentace.

 

PŘÍSTUP K SYSTÉMU ISIX

Bez přihlášení můžete procházet dokumenty přístupné veřejnosti, především příspěvky v sekci AKTUALITY; přístupné jsou také všechny sekce věnované uživatelské podpoře, tedy sekce METODIKA a NÁPOVĚDA. Další funkce systému ISIX můžete využívat až po přihlášení.

PŘIHLÁŠENÍ

Každý uživatel ISIX přistupuje do systému ISIX pod unikátním uživatelským jménem a heslem. Přihlášení probíhá prostřednictvím přihlašovací stránky. Pokud už jste přihlášeni a chcete pracovat pod jiným přístupem, musíte se nejprve odhlásit a pak teprve je možné se přihlásit jako jiný uživatel.

REGISTRACE

Pokud se se systémem ISIX chystáte pracovat poprvé, musíte se jako uživatel ISIX zpracovávající návrh projektu za Vaši organizaci (tedy budoucího uchazeče) registrovat. Při registraci zadáte:

  1. název organizace (shodný se stanovami nebo zřizovací listinou),
  2. IČ,
  3. kontaktní e-mailovou adresu organizace (nikoliv soukromou).

Po registraci vám na zadanou e-mailovou adresu přijde mail s přístupovými údaji.

Vkládání dat do NÁVRHU PROJEKTU

  • Data do návrhu projektu může vkládat pouze zaregistrovaný uživatel ISIX po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem.
  • Návrh projektu má několik na sebe navazujících částí. Je třeba vyplnit všechna povinná pole dané části návrhu (vyplnění pole změní šedý křížek na zelenou „fajfku“  )
  • Ke každému poli jsou připojeny pomocné popisky přímo ve formuláři návrhu projektu.
  • Teprve po vyplnění všech povinných položek je možné návrh projektu uzavřít před jeho podáním do veřejné soutěže.
  • Mechanismus podání hotového návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je vždy podrobně vysvětlen v zadávací dokumentaci.

 

Veškeré Závazné pokyny ke zpracování a podání projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích udává příslušná zadávací dokumentace.

Průvodce souvisejícími formálními aspekty Návrhu projektu v systému ISIX je k dispozici v sekci METODIKA

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ DOPORUČUJEME PROSTUDOVAT TÉŽ STRÁNKU ČASTO KLADENÉ DOTAZY

GARANTA PROGRAMU A ADMINISTRÁTORY SYSTÉMU MŮŽETE KONTAKTOVAT POMOCÍ ODKAZU ZEPTEJTE SE