Ke stažení

V této části systému ISIX jsou předloženy zásadní dokumenty veřejné soutěže, formuláře povinných příloh a další podpůrné materiály. Formulář povinné přílohy je nutno stáhnout a po vyplnění (a případně po náležitých podpisech) jej nahrát do systému ISIX (Kap. 7). Všechny bližší informace (povinnost konkrétní přílohy, náležité podpisy, cílové umístění v Kap. 7) udává ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUC23 (INTER-COST)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUC23

Příloha ZD LUC23 Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - LUC23 (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

 

 

PODPŮRNÉ MATERIÁLY

METODIKA (v PDF) - průvodce systémem ISIX (v. COST)

METODIKA (v PDF) - průvodce systémem ISIX (v. ACTION)

Náležitosti pro uzavření smlouvy o účasti na řešení projektu a využití výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Smlouva následně ISIX - Příloha 7B.)

 

PROGRAM I-E II

Program INTER-EXCELENCE II

Statut a jednací řád OPO - COST

Statut a jednací řád OPO - ACTION

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIV

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUAUS23 (ČR-USA)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUAUS23

Vzor smlouvy_jeden příjemce - LUAUS23

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

DOKUMENT o spolupráci se zahraničním partnerem – LUAUS23: Letter of Intent (ISIX – Příloha 7C.)

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUASK22 (ČR-SR)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUASK22

Příloha ZD LUASK22 - Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů (ISIX - Příloha 7E.)

Vzor - DOKUMENT o spolupráci se zahraničním partnerem (Dokument následně ISIX - Příloha 7C.)

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUABA22 (ČR-BAVORSKO)

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – LUABA22

Příloha ZD LUABA22 - Vzor smlouvy o poskytnutí podpory:

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů (ISIX - Příloha 7E.)