Ke stažení

V této části systému ISIX jsou předloženy zásadní dokumenty veřejné soutěže, formuláře povinných příloh a další podpůrné materiály. Formulář povinné přílohy je nutno stáhnout a po vyplnění (a případně po náležitých podpisech) jej nahrát do systému ISIX (Kap. 7). Všechny bližší informace (povinnost konkrétní přílohy, náležité podpisy, cílové umístění v Kap. 7) udává ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

 

DOKUMENTY K VÝBĚRU PROJEKTU NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI LUE241.

Inter-Eureka_Výzva LUE241, soubor typu pdf, (308,6 kB) (specifická část)

Pravidla Národní výzvy Eureka, soubor typu pdf, (724,62 kB) (obecná část)

Vyzva LUE_vzor smlouvy, soubor typu zip, (112,69 kB)

Čestné prohlášení - INTER-EXCELLENCE II (ISIX - Příloha 7A)

 
 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUC24 (INTER-COST)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUC24

Příloha ZD LUC23 Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - LUC24 (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

 

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUAIZ24 (ČR-STÁT IZRAEL)

Doporučujeme uchazečům věnovat pozornost zadávací dokumentaci LUAIZ24, ve které jsou uvedeny nové termíny veřejné soutěže LUAIZ24, včetně nových termínů pro zahájení (1. 8. 2024) a ukončení projektu (31. 7. 2027). Ostatní dokumenty zůstávají beze změn. Všechny rozpracované projekty v systému ISIX zůstávají v systému i nadále uložené (ve shodném umístění) a bude je možno od 9. 11. 2023 dále zpracovávat a podat v nové veřejné soutěži LUAIZ24 s kódem IS VAVAI SMSM2024LU003. Prosíme věnujte pozornost novým termínům zahájení a ukončení projektu i v návrhu projektu v ISIX, kde je nutné termíny upravit, resp. znovu vložit.   

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUAIZ24 - NOVÉ

Příloha ZD LUAIZ24 - Vzor smlouvy o poskytnutí účelové podpory

SPOLEČNÁ VÝZKUMNÁ ČÁST PROJEKTU – FORMULÁŘ - ISIX Příloha v Kap. 3

SPOLEČNÁ VÝZKUMNÁ ČÁST PROJEKTU – informace k vyplnění formuláře

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ISIX Příloha 7A.

Příloha č. 1 Čestného prohlášení

DOKUMENT o spolupráci se zahraničním partnerem - Letter of Intent - ISIX Příloha 7B.

 

 

DOKUMENTY K VÝBĚRU PROJEKTU NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI LUEBR23 (GLOBALSTARS - BRAZIL)

III_Výzva_LUEBR23 Výzva k podávání návrhu projektu
 

III_Příloha I Výzvy Pravidla LUE

III_Příloha II Výzvy LUEBR_vzor smlouvy

Čestné prohlášení LUEBR23

Čestné prohlášení LUE - příloha

 

 

DOKUMENTY K VÝBĚRU PROJEKTU NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI LUEJP23 (GLOBALSTARS - JAPAN)

 
 
III_Příloha I Výzvy Pravidla LUE
 

III_Příloha II Výzvy LUEJP_vzor smlouvy

Čestné prohlášení LUEJP23

Čestné prohlášení LUE - příloha

 

DOKUMENTY K VÝBĚRU PROJEKTU NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI LUE232

 
III_Výzva_LUE232_Výzva k podávání návrhu projektu
 
III_Příloha I Výzvy Pravidla LUE
 
III_Příloha II Výzvy LUE_vzor smlouvy

 

Čestné prohlášení LUE232

Čestné prohlášení LUE - příloha

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUABA24 (ČR-BAVORSKO)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUABA24

Příloha ZD LUABA24 - Vzor smlouvy o poskytnutí podpory - LUABA24:

 - Vzor smlouvy_jeden příjemce LUABA24

Vzor smlouvy_Příloha III-LUABA24

- Vzor smlouvy_Příloha IV_LUABA24

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ISIX - Příloha 7A)

Čestné prohlášení - Příloha

DOKUMENT o spolupráci se zahraničním partnerem LUABA24: Letter of Intent (ISIX - Příloha 7C)

 

 

DOKUMENTY K VÝBĚRU PROJEKTU NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI LUE231

Výzva_LUE231_Výzva k podávaní návrhu projektu

Příloha I_Pravidla Národní výzvy Eureka

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášeni LUE231_Příloha 1.doc

 

Priloha II Výzvy LUE_vzor smlouvy

Priloha II Výzvy LUE_vzor smlouvy_priloha III smlouvy

Priloha II Výzvy LUE_vzor smlouvy_priloha IV smlouvy

 

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUAUS24 (ČR-USA)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUAUS24

Příloha ZD LUAUS24-Vzor smlouvy o poskytnutí podpory - LUAUS24

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

DOKUMENT o spolupráci se zahraničním partnerem – LUAUS24: Letter of Intent (ISIX – Příloha 7C.)

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUC23 (INTER-COST)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUC23

Příloha ZD LUC23 Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - LUC23 (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

 

 

PODPŮRNÉ MATERIÁLY

METODIKA (v PDF) - průvodce systémem ISIX (v. EUREKA)

METODIKA (v PDF) - průvodce systémem ISIX (v. ACTION)

METODIKA (v PDF) - průvodce systémem ISIX (v. COST)

Náležitosti pro uzavření smlouvy o účasti na řešení projektu a využití výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

PROGRAM I-E II

Program INTER-EXCELENCE II

Statut a jednací řád Inter-Excellence-II_EUREKA

Statut a jednací řád OPO - COST

Statut a jednací řád OPO - ACTION

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIV

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUAUS23 (ČR-USA)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUAUS23

Vzor smlouvy_jeden příjemce - LUAUS23

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

DOKUMENT o spolupráci se zahraničním partnerem – LUAUS23: Letter of Intent (ISIX – Příloha 7C.)

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUASK22 (ČR-SR)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - LUASK22

Příloha ZD LUASK22 - Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů (ISIX - Příloha 7E.)

Vzor - DOKUMENT o spolupráci se zahraničním partnerem (Dokument následně ISIX - Příloha 7C.)

 

DOKUMENTY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE LUABA22 (ČR-BAVORSKO)

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – LUABA22

Příloha ZD LUABA22 - Vzor smlouvy o poskytnutí podpory:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ISIX - Příloha 7A.)

Příloha 1. Čestného prohlášení

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů (ISIX - Příloha 7E.)